نمونه طلق سینه سایزA6

()
اندازه داخلی: 10 - 14 اندازه خارجی: 11.5 - 15.5
اندازه داخلی: 10 - 14 اندازه خارجی: 11.5 - 15.5
Copyright www.maxx-marketing.net