نمونه طلق سینه سایزB3

()
اندازه داخلی : 8 - 10.5 اندازه خارحی: 10 - 12
اندازه داخلی : 8 - 10.5 اندازه خارحی: 10 - 12
Copyright www.maxx-marketing.net