نمونه طلق سینه سایزB4

()
اندازه داخلی: 9 - 13 اندازه خارجی: 11 - 15
اندازه داخلی: 9 - 13 اندازه خارجی: 11 - 15
Copyright www.maxx-marketing.net